خانه

بنیاد بین المللی الزهرا در سال 1989 توسط شیخ محمد نديم فليح الطائي که یکی از شخصیتهای شناخته شده مذهبی در جامعه مسلمانان است ، تاسیس شد. این بنیاد در شمال مونتریال واقع شده است
در مدت بیش از 20 سال ، این بنیاد پروژه های بزرگ خیریه و اجتماعی را به شرح زیر را مدیریت کرده است
مرکز و انجمن اجتماعی و فرهنگی
مسجد فاطمه الزهرا
بنیاد ازدواج
بوستان حمزه و سرویس خاکسپاری و تشییع جنازه